วิ่งพักตับ@หล่ายกว๊าน จ.พะเยา

วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน@หล่ายกว๊าน จ.พะเยา จัดโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านตุ่น และ อบต.แม่ใส), ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จุดเริ่มต้นสร้างสุขภาพที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความรักสามัคคี
3. เพื่อจัดตั้งกองทุนชมรมคนหัวใจเพชร และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.พะเยา

สมัคร วันนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
Link Online: https://forms.gle/p3AbeyN9uKuTsvkf9
สามารถแจ้งชำระเงินและตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายใน 2-3 วัน

ประเภทมินิมาราธอน แยกประเภทชาย/หญิง ที่ 1-3
แบ่งตามรุ่นอายุ
– อายุไม่เกิน 19 ปี
– อายุ 20-29 ปี
– อายุ 30-39 ปี
– อายุ 40-49 ปี
– อายุ 50-59 ปี
– และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
ประเภทฟันรันไม่มีการแข่งขัน 

ค่าสมัคร
– VIP ราคา 350 บาท (พร้อมเสื้อที่ระลึก)
– ฟันรัน และ มินิมาราธอน ราคา 200 บาท (พร้อมเสื้อที่ระลึก)
– นักเรียน ราคา 100 บาท (ไม่มีเสื้อ)
– Virtual Run ราคา 250 บาท (เสื้อที่ระลึกและค่าจัดส่ง)

ชำระเงินค่าสมัคร
เลขบัญชี020-1-58607-331 ชื่อบัญชีโครงการวิ่งพักตับ@หล่ายกว๊าน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาแม่ต๋ำ

แจ้งหลักฐานการชำระเงินทาง Inbox
Facebook: วิ่งพักตับ : Run For Liver
หรือที่ Link: www.facebook.com/runforliver

ตรวจสอบรายชื่อ ที่ Link https://docs.google.com/…/1F-p4ZBQp1fTE8NCf7J-x5qgnF_nk1oj9…

หมายเหตุ : รายการนี้เป็นรายการวิ่งไม่มีเหรียญรางวัล มีเฉพาะถ้วยรางวัล ประเภทมินิมาราธอน เท่านั้น

เส้นทางประเภทมินิมาราธอน

เส้นทางประเภทฟันรัน