Logo : สัญลักษณ์

Logo Download : โลโก้เครือข่าย สำหรับงานพิมพ์
Update : December 2019
วิธีดาวน์โหลด คลิกที่คำว่า JPEG หรือคำว่า AI ของ Logo นั้น

Print Logo สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Color Mode : CMYK (ค่าสีสำหรับระบบการพิมพ์)
File : คลิกดาวน์โหลด JPEG size 5906×5906 px (2.04 MB)
File : คลิกดาวน์โหลด AI (1.23 MB)
Logo สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
Color Mode : CMYK (ค่าสีสำหรับระบบการพิมพ์)
File : คลิกดาวน์โหลด PNG size 5906×5906 px (2.04 MB)
File : คลิกดาวน์โหลด AI (1.23 MB)

หมายเหตุ : คลิกดาวน์โหลดที่คำว่า JPEG หรือ AI ตามต้องการและไฟล์ถูกบีบอัด zip ไว้