ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ
สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ด้วยสมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน ได้ดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งที่ประกาศไว้ทางเว็บไซต์ www.lannastopdrink.com และปิดรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางสมาคมฯได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา ประเภทงานประจำ ให้เข้าสัมภาษณ์ วัน อาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2564 โดยสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 9 ราย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!