ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน
เลขที่ 169/10 โครงการสตาร์เอวีนิว 5 (Star Avenue 5)
ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 053-904005 (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ)

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน (สนสช.)
The Association of Health Promoters for Healthier Communities

เว็บไซต์ : www.lannastopdrink.com

แผนที่ทาง Google Map Link: https://goo.gl/maps/V1ayp7rbWeEusKbw8