ติดต่อเรา

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

ติดต่อ

เลขที่ 169/10
โครงการสตาร์เอวีนิว 5
ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ต.สันผักหวาน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-904005
www.lannastopdrink.com

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!