ติดต่อเรา

สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน

เลขที่ 169/10 โครงการสตาร์เอวีนิว 5 (Star Avenue 5)
ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 053-904005 (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ)