นักพัฒนา YSDN พื้นที่ จ.เชียงราย

ร่วมงานกับเรา
นักพัฒนา YSDN พื้นที่ จ.เชียงราย
จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่สมัคร
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดเพศ
 3. สนใจการใช้กลไกนโยบายแก้ปัญหา การพัฒนาศักยภาพเยาวชน และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเติบโตเยาวชน
 4. สามารถทำงานในพื้นที่ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่ ระยะเวลาประมาณ 2 ปี
 5. หากเป็นสมาชิกเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ปัจจุบันไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่
 7. หากเป็นเพศชายต้องได้รับผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 8. อื่นๆ มีใบอนุญาติขับขี่รถ

การสนับสนุน

 1. มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อย 3 ครั้ง
 2. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีผู้ให้คำปรึกษาตลอดเวลา
 3. ค่าตอบแทนเดือนละ 12,500-14,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

พื้นที่ปฏิบัติงาน : อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วิธีการคัดเลือก

 1. คัดเลือกจากใบสมัคร
 2. เชิญผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัด Workshop และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับคณะกรรมการจำนวน 2 วัน 1 คืน
 3. คณะกรรมการทำการคัดเลือกและส่งจดหมายแจ้งผลเฉพาะคนที่ได้รับเลือก

ส่งใบสมัคร ภายในวัน เสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (ตามเวลาที่แจ้งของอีเมล์)
โดยเขียนประวัติ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจ ตามแนวทางของท่านเพื่อให้กรรมการได้อ่าน พร้อมที่อยู่ติดต่อกลับสะดวก
ส่งมาที่อีเมล์ Thongchai.sdn@gmail.com เรื่อง สมัครร่วมงานนักพัฒนา YSDN พื้นที่ จ.เชียงราย

ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562
www.lannastopdrink.com

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]