ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์งานเจ้าหน้าที่ประจำ

ประกาศ
สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ ประเภทงานประจำ
———————————————–
ด้วยสมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน ได้ดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่งที่ประกาศไว้ทางเว็บไซต์ www.lannastopdrink.com และปิดรับสมัครวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางสมาคมฯได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่และพัฒนาเครือข่าย
ให้เข้าสัมภาษณ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 2 ราย

  1. นางสาวภัทรธิดา สมรักษ์
  2. นางสาวกาญจนา ฟองตา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเยาวชน
ให้เข้าสัมภาษณ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ
ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย

  1. นางสาวดารณี เลิศฤดี
  2. นางสาวชนิดา บุญประเสริฐ
  3. นายพิทยา เสนาโนฤทธิ์
  4. นางสาวพวงผกา ลีพอ

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ ประเภทงานประจำ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 22:00 น.
ทาง www.lannastopdrink.com

ฝ่ายบริหารบุคคล
061-3377233 ศุภกิตติ์ (ในวันและเวลาราชการ)