ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

เรามองหาคนที่ชอบเรื่องการเงิน การบัญชี รวมถึงเรื่องราวของเทคโนโลยี ชอบเรียนรู้ สู้งาน ไม่กลัวแรงกดดันมาร่วมทีม เราเปิดกว้างสำหรับการนำเสนอไอเดียหรือลองทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เมื่อคุณมาอยู่ที่นี่ คุณจะได้ทำสิ่งที่คิดให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2563)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการคลังสื่อและสื่อสารสาธารณะ 1 อัตรา

ร่วมงานกับเราในบทบาทผู้จัดการคลังสื่อ และดูแลเรื่องการสื่อสารสาธารณะ ขององค์กร (หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน มีโอกาสการได้รับการ Workshop หรือคอร์สเรียนพัฒนาศักยภาพตามที่ตนเองสนใจ และศึกษาดูงานและเรียนรู้กับองค์กรที่มีชื่อเสียง
(ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2564)

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานเยาวชน

เรามองหาคนที่ชอบทำงานกิจกรรมกับเยาวชน ชอบเรียนรู้ สู้งาน ไม่กลัวแรงกดดันมาร่วมทีม เราเปิดกว้างสำหรับการนำเสนอไอเดียหรือลองทำสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เมื่อคุณมาอยู่ที่นี่ คุณจะได้ทำสิ่งที่คิดให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่ง นักพัฒนา YSDN พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา

หากท่านเป็นคนที่รักการเดินทาง และชอบการพบปะผู้คน ชอบการเรียนรู้และทำงานกับองค์กรรัฐและเอกชน มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างดี ชอบทำงานเป็นทีม มีความพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่กลัวแรงกดดัน ถ้าคิดว่าตัวเองใช่ เรากำลังหาคนร่วมงานอยู่
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

ตำแหน่ง นักพัฒนา YSDN พื้นที่จังหวัดเชียงราย 1 อัตรา

หากท่านเป็นคนที่รักการเดินทาง และชอบการพบปะผู้คน ชอบการเรียนรู้และทำงานกับองค์กรรัฐและเอกชน มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นอย่างดี ชอบทำงานเป็นทีม มีความพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่กลัวแรงกดดัน ถ้าคิดว่าตัวเองใช่ เรากำลังหาคนร่วมงานอยู่
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

ตำแหน่ง นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการและนวัตกรรม 1 ตำแหน่ง

หากท่านชอบบริหารจัดการ ประสานในการพัฒนาและจัดสรรประโยชน์งานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามหนุนเสริมการทำงาน

เรากำลังมองหาผู้คนที่ชอบวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูล แบบฟอร์ม รายงาน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการการสนับสนุน เพื่อประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบในมุมมองของโครงการ  พร้อมทั้งเสนอแนะทางเลือกของการพัฒนาระบบ โดยศึกษาและเปรียบเทียบกับข้อมูลในแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการ มาตรฐาน ระบบที่มีอยู่เดิม และผลกระทบต่อผู้ใช้งาน

ติดต่อเรา
lannastopdrink@gmail.com
053-904005