ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรคนหัวใจหิน (งดเหล้าครบพรรษา)

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนหัวใจหิน” งดเหล้าครบพรรษา เพื่อยกย่องผู้เอาชนะใจตนเองที่สามารถ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอด 3 เดือน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตลอดจนระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อเชิญชวนทำกิจกรรมงดเหล้า ในช่วงเข้าพรรษาและตลอดทั้งปี

สำหรับพิธีประกาศคำปฏิญาณตน การรณรงค์ในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ การเผยแพร่บุคคลและพื้นที่ ต้นแบบ ฯลฯ ส่งผลให้ช่วงเข้าพรรษา ปี 2561 ประชาชนให้ความสนใจในการลด ละ เลิกดื่มสุรา เพิ่มมากขึ้น ก็ทำให้รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น และกันไปชวนคนอื่นๆ งดเหล้าต่อไป

ภาพและข่าวโดย :ภัทรธิดา สมรักษ์

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!