จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม“อบรมพัฒนาผู้นำคนหัวใจเพชร”สู่นักสื่อสารสร้างสุขเพื่อสังคม

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่จัดกิจกรรม“อบรมพัฒนาผู้นำคนหัวใจเพชร” ตำบลหนองม่วงไข่และตำบลวังหงส์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์

นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดว่า….คนหัวใจเพชร คือ คนที่สามารถเลิกเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด 3 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะไม่ดื่มตลอดชีวิต รวมถึงการเป็นนักรณรงค์ชวนคนในชุมชนลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเสริมสร้างทักษะและแนวทางปฏิบัติ ในการเป็นนักรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนและให้สมาชิกชมรมได้พัฒนาทักษะการพูด การประสานความร่วมมือและการเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น อย่างลึกซึ้ง

ทางด้านนายเจริญ อินทราวุธ นายกเทศมนตรีตำบลวังหงส์เป็นประธานในพิธีเปิด ท่านได้กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าแกนนำอาสมัครที่ผ่านกระบวนการอบรมในวันนี้ จะสามารถพัฒนาศักยภาพทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองที่เคย เป็นผู้ดื่ม จนลด ละ และเลิกได้ในที่สุด” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน

ภาพและข่าวโดย :ภัทรธิดา สมรักษ์

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!