วิ่งพักตับ@หล่ายกว๊าน จ.พะเยา ดำเนินการมอบกองทุนจากกิจกรรมวิ่งพักตับ

20 ตุลาคม 2562 ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.พะเยา ได้จัดกิจกรรม โครงการวิ่งพักตับ@หล่ายกว๊าน ณ กว๊านพะเยา ต.บ้านตุ่น และ ต.แม่ใส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 500 คน ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยรายได้หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น  ทางประชมคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์การงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ขอขอบคุณคณะทำงานผู้บริหารท้องถิ่นและคณะจาก อบต.แม่ใส และอบต.บ้านตุ่น และคณะทำงานได้มอบทุนสมทบกองทุนสาธารณะประโยชน์ให้ทั้ง 2 ตำบลๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ในลำดับต่อไป

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!