คณะสงฆ์อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูคนหัวใจเพชร (งดเหล้าตลอดชีวิต)

กว่าจะเป็นเพชรเม็ดงามเครื่องเจียรไนเพชรต้องเคี่ยวกรำอย่างหนักเจียรไนซ้ำๆ หลายๆรอบ ผ่านความร้อนสูงแทบหลอมละลาย ถึงจะหลุดลอด ออกมาเป็นเพชรเม็ดงามอย่างแท้จริงแต่ถ้าเพชรเม็ดหนึ่งเม็ดใดมิได้ผ่านกระบวนการโดยสมบูรณ์แบบแล้ว เพราะมิใช่อุปสรรคอันใดครอบงำหรือใช่ว่าแต่อย่างใดแต่ยังคงพร้อมเคี่ยวกรำอย่างหนักพร้อมที่จะเจียรไนเพชรอีกหลายร้อย หลายพันเม็ดด้วยความเข้มงวดสมบูรณ์แบบอยู่ต่อไปเพียงแต่เพชรเม็ดเปราะบางนั้น  เพชรที่มีมลทิล ด้วยซ้ำไป (วราภรณ์ pink)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ วัดรังษีสุทธาราม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสุทธิญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอแม่วาง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบุคคลที่ส่งเสริมกิจกรรมตลอดพรรษาจำนวน 7 หน่วยงาน และผู้ที่ปฏิบัติบัติธรรมตลอดพรรษาจำนวน 20 คน และ นายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วางเป็นประธานมอบเกียรติคนที่ปฏิญาณตนงดเหล้าตลอดชีวิต (คนหัวใจเพชร) จำนวน 7 คน ทั้งหมดล้วนเปรียบเสมือนเพชรเม็คงาม ต่างหากเล่าต้องมีมลทิน ตำหนิ  ร้าวลึก ด้านใน ตลอดไปแต่มลทินนั้นก็หาได้ติด เพชรเม็ดอื่นไปด้วยไม่แต่ถ้าเพชรเม็ดนั้นกลับไปเป็นคาร์บอนธาตุ ต้นกำเนิดของเพชรยังจะมีคุณค่ามากกว่า

 

Suchi News