อำเภอบ้านโฮ่งประกาศเจตนารม และปฏิญาณตนรวมทั้งมอบสมุดลงชื่อร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านโฮ่ง เวลา 09.30 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์งดเข้าเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ และกระตุ้นให้ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษาระหว่างวันที่17ก.ค.-13 ต.ค.2562 โดยจัดให้มีการประกาศเจตนารม และปฏิญาณตนรวมทั้งมอบสมุดลงชื่อร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา แก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกแห่ง ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!