อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน kick off งดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สาธาณสุขอำเภอเชียงกลาง ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน พชอ.ได้มีวาระพิเศษคือชัก ชวนให้แกนนำงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด เสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว จากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม ให้ประชาชน ลด ละ เลิกดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และขอให้ประชาชนเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทำความดี ด้วยการ งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!