เวทีการประชุมและเป้าหมายประชาคมภาคเหนือบน

news-04-08-14

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน จัดเวทีเวทีการประชุมและเป้าหมายประชาคมภาคเหนือบน โดยมีประเด็นหารือการทำงานโครงการยุทธศาสตร์ การแลกเปลี่ยนและสรุปการทำงานในที่ผ่านมา ในวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ อุทยานล้านนารีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!