เครือข่ายประชาสังคมงดเหล้าอำเภองาว จังหวัดลำปาง ชวน นายอำเภอขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายประชาสังคมงดเหล้าอำเภองาว นำโดยท่านสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ สสอ.งาว มอบหมายท่าน รอง สสอ.คุณพิษณุ จีนใจเย็น พร้อมทั้ง คุณมานิต รัตนธนากร คุณแสงสว่าง สุตา คุณมยุเรีย รุ่งเจริญอารีย์จิต ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เข้าพบขอคำแนะนำแนวทางขับเคลื่อนงดเหล้าเข้าพรรษา และมอบสื่อรณรงค์ “พักตับ” งดเหล้าเข้าพรรษากับ ท่านประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภองาว โดยท่านจะนำสื่อ แจกจ่ายให้ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนขับเคลื่อนทั้ง 84 หมู่บ้่าน เต็มพื้นที่อำเภองาว ต่อไป

ภาพและข่าวโดย มานิต

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!