อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดละเลิกการสูบบุหรี่และดื่มสุรา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเป็นประธานประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดละเลิกการสูบบุหรี่และดื่มสุราของอำเภอเวียงชัยประเด็นการสร้างมาตรการอำเภอ/การป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่/ชุมชนต้นแบบคนหัวใจเพชร/การบังคับใช้กฏหมายและการรณรงค์ในวันที่31/5/62วันงดสูบบุหรี่โลกขอบพระคุณท่านนายอำเภอสกล แก้วปวงคำ นพ.ธวัชชัย ใจคำวังผู้อำนวยการรพ.สมเด็จพระญาณสังวร ท่านสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน และจิตอาสาชมรมคนหัวใจเพชรทุกท่านที่มีส่วนร่วม สร้างสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเวียงชัย

Suchi News

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!