จังหวัดเชียงใหม่สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลดปัจจัยเสี่ยง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ วัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลดปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ริม อ.ไชยปราการ อ.พร้าว อ.สันป่าตอง และอำเภอแม่วาง ได้จัดประชุมสรุปบทเรียนการทำงานทั้ง 6 อำเภอ และวางแผนการขับเคลื่อนงานต่อไป

โดยสาระสำคัญและแนวทางดังนี้

-ขับเคลื่อนชมรมคนหัวใจเพชร ชักชวนคนงดเหล้า

-ธรรมนูญสุขภาพตำบลปลอดเหล้า และ บุหรี่

-ทำ MOU ร่วมกัน

-ขยายเครือข่ายและเชื่อมเครือข่าย

-เชื่อมเครือข่ายภาคี /คณะสงฆ์

-สร้างความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่

-หนุนเสริมการทำงานของรัฐ

-ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

-อบรม พ.ร.บ. สุราและยาสูบ

อสม./เจ้าหน้าที่/ หัวหน้าศูนย์ราชการ/พระวิทยาธิการ

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!