อบต.เมืองมาย ได้มีการงานถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ อบต.เมืองมาย ได้มีการงานถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ของ อบต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 8 พ.ค.62 มีผู้เข้าโครงการ 216 คน ผ่าน 195 คน ไม่ 21 คน ผู้เข้าร่วมงานมีน้อย ผู้นำบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจเนื่องจากอาจยังไม่เลิกดื่มได้ แต่ผู้ที่มา ร่วมถอดบทเรียนอยากให้จัดตลอดไปเพราะเห็นผลจากตัวเอง และครอบครัว

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!