จังหวัดลำปางจัดพิธียก ย่องเชิดชูคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้าตลอดชีวิต) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ วัดเกาะวารุการาม อ.เมือง จ.ลำปาง ประชาคมงดเหล้าจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้งานเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ เลิกเหล้าชีวิต จำนวน 150 คนประกอบด้วยคนหัวใจเพชร  ต.ร่องเคาะ ต.บ้านหวด ต.เสริมงาม ต.นาบอน ต.เสริมซ้าย

ทั้งนี้ยังจัดทำฐานข้อมูลคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกับอำเภอขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผู้ที่ผ่านการอบรมวันที่สามารถไปเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดได้ และเอาประสบการณ์จริง เล่าสู่ให้ผู้ที่กำลังคิดจะเลิกได้ตัดสินใจ และมีเพื่อน มีพี่ มีน้องคอยเป็นกำลังใจให้

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!