เมืองพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ รอบกว๊านพะเยา

วันที่ 12 เมษายน2562 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา สภาเด็กเยาวชนพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา และพชอ.เมืองพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมขบวนรณรงค์สร้างพื้นที่ปลอดเหล้า สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ รอบกว๊านพะเยา จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ 60 คน โดยมีน.ส.จุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กิจกรรมในวันนี้บูรณาการงานลด ละ เลิกบุหรี่ร่วมด้วย มีการให้ความรู้โดยแจกเอกสาร สติกเกอร์เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและร้านค้าร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมาย เที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัยและมีความสุข

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!