จังหวัดลำปางรณรงค์ขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันนี้ (10 เมษายน 2562) นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการรณรงค์ขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสงกรานต์ 2562 ถนน 4 สาย บุญวาทย์ ไปรษณีย์ ทิพย์ช้าง บ้านเชียงราย ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสนองนโยบาย และหามาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ โดยขอให้หน่วยงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประกอบด้วย 7 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ด้านสังคมและชุมชน ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและการดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ
6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
7. มาตรการบริหารจัดการ

เพื่อให้ทุกภาคส่วน และบูรณาการแผนในช่วง 7 วันอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ประกอบด้วย

 • 1.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
 • สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดลำปาง เจ้าภาพ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
 • โรงพยาบาลลำปาง
 • ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง
 • ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 • วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 • สภาเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง
 • ปตท.ลำปาง
 • SCG ลำปาง
 • ชุมชนกาดกองต้า
 • สมาคมกู้ภัยลำปาง กู้ภัยสว่างธรรมสถานลำปาง
 • กู้ภัยต้นธงชัย
 • สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง และผู้สื่อข่าว

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!