บุคคลสาธารณะ ตอน.คำขอบคุณ (ธงชัย ยงยืน)

บทความนี้คัดลอกมาจากหนังสือ บุก_คนสาธารณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556
“ความเป็นคนธรรมดา จึงไม่ใช่ธรรมดา”
คำขอบคุณ

ธงชัย ยงยืน
สคล.ภาคเหนือตอนบน
28 มกราคม 2556

people-thongchai

“บุคคลสาธารณะ” หรือ Public Figures หมายถึง บุคคลที่มีงานหรือตำแหน่งที่มีความเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ เช่น นักการเมือง,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เป็นต้น หากอธิบายคำว่า “บุคคลสาธารณะ” เช่นนี้ กลุ่มดารา นักร้อง นักแสดง ย่อมไม่ใช่บุคคลสาธารณะอย่างที่เราเข้าใจกัน ความเป็นจริงคือ กลุ่มดารา นักร้อง นักแสดง นักกีฬาชื่อดัง หรือผู้ที่อยู่ในความสนใจของสังคมบ่อยครั้ง เรียกได้ว่า“บุคคลผู้มีชื่อเสียง”  หรือ Celebrities แต่ในความเข้าใจของสาธารณชนทั่วไป บุคคลผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้ก็เป็น บุคคลสาธารณะด้วย  ที่อธิบายยืดเยื้อข้างต้น เพียงจะบอกว่า หนังสือ “บุก_คนสาธารณะ” เล่มนี้ เป็นเรื่องราวบุคคลที่อาจมิได้เป็น “บุคคลสาธารณะ” ตามคำจำกัดความ แต่เป็นนักคิด นักกิจกรรม รับรู้และยอมรับกันในแวดวงคนทำงานเพื่อสังคม ทั้งใน และนอกรั้วมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่องานของส่วนรวม มีจิตใหญ่  ทำงานเพื่อสังคม ทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  มิได้หวังสิ่งตอบแทน

สังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ ไม่สนใจการแสวงหาความจริง(ปัญญา) ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว  เชื่อยอมรับตัวเลขเชิงสถิติ  ผลโพลกลายเป็นตัวตัดสินความถูกต้องทุกชนิด  การโฆษณาชวนเชื่อจึงมีอิทธิพลสูงขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ  หลักการตลาดอยู่เหนือหลักความจริง  มองไม่ออกว่าสิ่งใดจริง ไม่จริง เพราะต่างก็มีเหตุผลมาสนับสนุนให้เห็นว่าน่าเชื่อถือ และเป็นความจริง ที่ต่างจากนี้ล้วนไม่ใช่ การบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ต่างกัน กฎหมายใช้โดยการตีความตามตัวอักษร ไม่สนใจเจตนารมณ์ที่อยู่เบื้องหลัง ปัญหาในแต่ละด้านพัฒนาการรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คนเป็นปัจจัยสนับสนุนปัญหาเหล่านี้  ดูเหมือนว่า คนที่มองเห็นปัญหา ตระหนักรู้ และลงมือทำเป็นคนแรก จะมีน้อยลงเรื่อยๆ

แต่ก็นับว่าโชคดี ภายใต้ปรากฏการณ์ปัญหาทางสังคม เรายังพบเรื่องราวที่น่าสนใจ ของคนธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา  ที่ต้องยกย่องเป็น “บุคคลสาธารณะ” ตามเจตนารมณ์ ของหนังสือ “ บุก_คนสาธารณะ” เล่มนี้ เพราะคนเหล่านี้ รู้ว่าประโยชน์ของส่วนรวมคืออะไร มองเห็นถึงความสำคัญ ยอมสละเวลาส่วนตน ทำในสิ่งที่ไม่มีใครบังคับ เพื่อให้สังคมได้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น สิ่งเหล่านี้ น่าจะสร้างกำลังใจ ให้กับนักกิจกรรมทางสังคมรุ่นใหม่ที่นับวันจะลดลงเรื่อยๆ

หลายท่าน มีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสังคม จากประสบการณ์ของชีวิต จากถ้อยคำของคุณพ่อ-คุณแม่ที่ปลูกฝังกันมาแต่เล็กแต่น้อย หลายท่าน ซึมซับยึดเอาอุดมการณ์ต้นแบบคนรุ่นก่อนสร้างไว้สืบทอดรุ่นต่อรุ่น หลายท่านกลายเป็นคนทำงานเพื่อสังคมโดยมิทันรู้ตัว จากการผ่านกิจกรรมนับร้อยนับพัน แต่หลายสิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้ จากคนเหล่านี้คือ ความศรัทธา ความเชื่อ อุดมการณ์ ความปรารถนาดีต่อสังคม

ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโลกนี้ มักไม่ได้เกิดจากคนส่วนใหญ่ของสังคม  หากเกิดจากคนจำนวนน้อยนิดที่คิดการใหญ่  จากหนึ่ง เป็นสิบ จากสิบ เป็นร้อย เป็นพันที่มีพลังทางสังคม อันทำให้สังคมที่วุ่นวาย เป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นมรดกที่คนยุคแรกได้ริเริ่ม “ความเป็นคนธรรมดาจึงไม่ใช่ธรรมดา”

การเรียบเรียงข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ กระบวนการทำงาน แนวคิด หลักการ แรงจูงใจในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม และมุมมองท่าทีต่อโลก ของ “บุคคลธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา” นับเป็นความท้าทายประการหนึ่ง  ด้วยว่าเนื้อหาที่ปรากฏตามตัวอักษรเล่มนี้ มิอาจอธิบายความเป็นบุคลิกเฉพาะ หรือเรื่องราวของแต่ละท่านได้ทั้งหมด เพราะที่มาของหนังสือเล่มนี้ มาจากการสัมภาษณ์ ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากหลายท่านรวมทั้งต้องทำงานอีกหลายขั้นตอน  และด้วยเงื่อนไขข้อจำกัด ของคณะทำงานที่ยังเป็นมือใหม่ ประสบการณ์น้อย ยังไม่เคยผ่านการรวบรวมหนังสือทั้งเล่มเช่นนี้

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ “บุคคลสาธารณะ” ที่ปรากฏในหนังสือ “บุก_คนสาธารณะ” ทั้ง 24 ท่าน ที่เสียสละเวลา ให้ทีมงานได้สัมภาษณ์ด้วยความอบอุ่น ตลอดจนทุกขั้นตอนจนบรรลุผล สถาบันนานาชาติ ไอโอจีที เอ็นทีโอ มูฟเม้นท์ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (International Institute of the IOGT NTO Movement, Regional office, South East Asia) ที่สนับสนุน “โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชน-นักศึกษา เพื่อเรียนรู้การเฝ้าระวังภัย การบังคับใช้กฎหมาย และแก้ไขปัญหาเหล้า-เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่” ตลอดระยะเวลา 3 ปี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ที่ให้คำปรึกษาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีดีสู่สังคม และขอบคุณทุกสิ่งที่ผลักดันให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาได้

หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านมองเห็นบุคคลสาธารณะใกล้ตัว อีกหลายคนที่เราไม่ได้รวบรวมไว้ ช่วยบอกต่อ เรื่องราวดีดี นำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองแง่คิดต่อสังคม หรือกระตุ้นให้ลงมือทำ ก้าวพ้น ความกลัวในใจ เพราะเราเชื่อว่า บนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคม ยังพบความงดงามมาจากเรื่องราวดีดี ของ “บุคคลสาธารณะ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า