อ.เวียงชัย จัดอบรมเยาวชนรู้เท่าทันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ

วันนี้ (15 มีนาคม 2562) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ฯ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรฯ จัดอบรมให้ความรู้ข้อกฎหมายสุรา และยาสูบฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแกนนำในเขตพื้นที่เทศบาลสิริเวียงชัย ในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อีกทั้งเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมยังได้สะท้อนสิ่งที่เจอในพื้นที่ให้กับคณะวิทยากร

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!