ต.หนองม่วงไข่ ประชุมการจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร

วันนี้ (12 มีนาคม2562) ณ รพ.สต.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ นายอนันต์ กันจะนะ ผอ.รพ.สต.หนองม่วงไข่และ ประธานชมรมคนหัวใจเพชร ร่วมกับ ประชาคมจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกันประชุมสมาชิก และแจ้งบทบาทหน้าที่ ภารกิจต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ภารกิจ/กิจกรรมของชมรม

  • กิจกรรมการโน้มน้าวจิตใจ ชวน ช่วย เชียร์
  • กิจกรรมการลงมือทำในชุมชน รณรงค์อย่างต่อเนื่อง
  • กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ เยี่ยมให้กำลังใจ
  • กิจกรรมกับคนแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม /มาตรการชุมชน
  • การผลักดันให้มีนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่
  • การบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานประกอบการ

ทั้งนี้ประธานชมรมกล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงาน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนการใช้ทุนในพื้นที่ สมทบร่วมในการทำงาน เช่น กองทุนสุขภาพท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือกองทุนอื่น ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นต้น

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!