เฝ้าระวังติดตามไวรัส “อีโบลา” ใกล้ชิด

Ebolavirus

กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสอีโบลา ใน 4 ประเทศอย่างใกล้ชิดชี้ไทยเสี่ยงต่อไวรัสอีโบลาต่ำ แม้ไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยโรคนี้ก็ตาม แต่ไม่ประมาท สั่งเฝ้าระวังป้องกัน 3 มาตรการ แนะประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการป่วยหลังเดินทางกลับ คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อและช่องท้องรุนแรง อ่อนเพลียมาก วิงเวียนศีรษะ ขอให้สงสัยไว้ก่อนและให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

 

ตามที่มีรายงานข่าวการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ใน 3 ประเทศของทวีปแอฟริกา คือกินี (Guinea) ไลบีเรีย (Liberia) และเซียร์ราลีโอน (Sierra Leone) โดยองค์การอนามัยโลก สรุปยอดผู้ป่วย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 พบผู้ป่วย  1,093 ราย  เสียชีวิต 660 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รายล่าสุดที่พบในประเทศไนจีเรีย ( Nigeria) เสียชีวิตเมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 ปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องนี้ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

 

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสอีโบลา และแม้ว่าไทยจะมีความเสี่ยงต่อโรคนี้ต่ำก็ตาม แต่ก็ไม่ประมาท กระทรวงฯ ได้จัดระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคนี้ 3 มาตรการหลัก ได้แก่
1.ให้สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์โรคจากองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาโรคเฉพาะ จึงต้องใช้ระบบการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว  หากพบผู้ป่วยมีอาการอยู่ในข่ายสงสัยให้รายงานทันที
2.ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เข้มมาตรการดูแลรักษาหากมีผู้ป่วยมีอาการในข่ายสงสัย โดยใช้มาตรฐานเดียวกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อที่มีอันตรายสูง เช่น ไข้หวัดนก โรคซาร์ส เป็นต้น
3.ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งไทยมีความร่วมมือใกล้ชิดกับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสชนิดนี้

 

ด้านนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคอีโบลา เป็นกลุ่มโรคไข้เลือดออกชนิดหนึ่ง เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรง อัตราการแพร่ระบาดสูงและเร็ว มีอัตราตายค่อนข้างสูงคือร้อยละ 50-90 เชื้อมีระยะฟักตัว 2-21 วัน อาการของผู้ป่วยคือมีไข้สูงทันที อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะมาก ตามด้วยอาการเจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงขึ้นตามตัว ในรายที่อาการรุนแรงหรือในบางรายที่เสียชีวิตจะมีอาการเลือดออกง่าย โดยมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำลาย ไตวาย มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลางและช็อก อวัยวะหลายระบบเสื่อมหน้าที่

 

ขณะนี้ องค์การอนามัยโลกยังไม่มีคำแนะนำห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง อย่างไรก็ดีในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา มีข้อแนะนำดังนี้ิในกลุ่มประชาชนทั่วไป ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่นำเข้า โดยไม่ผ่านการตรวจโรคทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย และหลีกเลี่ยงการการรับประทานเนื้อสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวกลิง หรือค้างคาว หรืออาหารเมนูพิสดารที่ใช้สัตว์ป่า หรือสัตว์แปลกๆ มาประกอบอาหาร

 

ebola

 

ส่วนประชาชนที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคอีโบลา ขอให้ปฏิบัติตัวดังนี้
1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย
2.หลีกเลี่ยงการการรับประทานเนื้อสัตว์ป่า ที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะสัตว์จำพวก ลิง หรือค้างคาว หรือเมนูอาหารพิสดารที่ใช้สัตว์ป่า หรือสัตว์แปลกๆ มาประกอบอาหาร
3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย เนื่องจากเชื้ออาจปนเปื้อนกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หรือศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
4.หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยิหากมีความจำเป็นให้สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายและล้างมือบ่อยๆ นายแพทย์โสภณกล่าวต่อไปอีกว่า หากประชาชน มีอาการป่วย เช่น มีไข้สูงเฉียบพลัน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว ขอให้รีบพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดโรคชนิดนี้ ขอให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย เพื่อให้การดูแล ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิต

 

ทั้งนี้เชื้อไวรัสอีโบลา มี 5 สายพันธุ์ โดยมี 3 สายพันธุ์ที่รุนแรง ได้แก่สายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อีและสายพันธุ์บันดิบูเกียว ทำให้เกิดการระบาดในแอฟริกา อัตราการป่วยตายร้อยละ 25-90 เชื้อไวรัสชนิดนี้จะติดต่อกันได้ในช่วงหลังปรากฎอาการไข้แล้ว โดยติดทางการสัมผัสเลือด อุจจาระ หรือเหงื่อของผู้ป่วยโดยตรง หรือมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสศพผู้เสียชีวิตจากโรคนี้โดยไม่มีการป้องกัน ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โทร 0-2590-3159, 3538 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
Infigraphic : Kapook.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า