บ้านดอนแก้ว อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ทำประชาคมงดดื่มเหล้า งดสูบบุหรี่ในงานศพ

 

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ณ บ้านดอนแก้ว โรงพยาบามสมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่เพื่อทำประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านปัจจัยเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกได้ตกลงร่วมกัน และวางมาตราการงดดื่มเหล้า งดสูบบุหรี่ในงานศพ  และขอความร่วมมือจากร้านค้าไม่ให้จำหน่ายให้กับเด็กเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี และจำหน่ายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้จะให้ผู้นำจะประกาศทั้งเสียงตามสาย และในงาน ห้ามเลี้ยงเหล้า พร้อมทั้งขึงป้ายขนาดใหญ่ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นงานศพปลอดเหล้า