อำเภองาวและสาธารณสุขอำเภอจัดมอบประกาศเกียรติคุณแก่คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษา

วันนี้ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) อำเภองาวโดยท่านปลัดอาวุโส และสาธารณสุขอำเภอได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนหัวใจหิน สู้เหล้าครบพรรษาจากทุกตำบลในเขตอำเภองาว จำนวน 8 ตำบล 482คนโดยมีตัวแทนตำบลเป็นผู้รับมอบ เพื่อนให้ตัวแทนได้มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะสานงาน และรณรงค์ชวน ช่วยเชียร์ให้ผู้สมัครใจได้ลด ละเลิกต่อไป

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!