บ้านหม้อ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่จัดเวทียก ย่อง เชิดชูคนหัวใจหิน (อยู่ครบพรรษา และหัวใจเพชร)

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้กับคนหัวใจหิน (อยู่ครบพรรษา จำนวน 30 คน) และ ยกย่องเชิดชูคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้าตลอดชีวิต 3 คน) ทั้งท่านได้กล่าวว่าถือเป็นโอกาสอันดีงามของท่านทั้งหลายที่สามารถลด ละ เลิกอบายมุขที่ได้ และต่อไปจะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในหมู่บ้านต่อไป

สำหรับการจัดงานในวันนี้ ก็เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบกิจกรรมลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานองค์กร/ชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตลอดจนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมงดเหล้าครบพรรษา และเกิดชมรมคนหัวใจหิน ที่สามารถงดเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษา และ ชมรมคนหัวใจเพชรฯ ที่สามารถเลิกดื่มเหล้าได้ตลอดชีวิตต่อไป

 

ภาพโดย สมเพชร มูลดี ข่าวโดย Suchi

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!