“แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจ๋ลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮลล์”

“แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจ๋ลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮลล์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนะกงานเชียงใหม่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีจิตสำนึกในกาอนุรักษ์ และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานภายใต้แนวคิด “แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจ๋ลดขยะ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮลล์” ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2561ทั้งนี้เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้ดำรงสืบไป
อีกทั้งท่านจะได้พบกับกิจกรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง 7 จุดในเชียงใหม่ กิจกรรมต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง ฟ้อนบูชาผางปะตี๊ดจำนวน 500 คน การจุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง เพื่อสืบฮีต สานฮอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจารย์ การตกแต่งไฟสีสันยี่เป็งเพื่อเติมแต่งแสง สี แห่งรัตติกาลยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่

ภาพและข่าวโดย Suchi

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!