ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา มอบเกียรติบัตรคนหัวใจหิน (อยู่ครบพรรษา)

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561 ณ ตำบลแม่ใสมอบเกียรติบัตรคนหัวใจหินมีผู้บวชใจงดเหล้าครบพรรษาจำนวน 78 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจคนที่ตั้งใจเข้าพรรษา สำหรับแนวทางที่จะ ลด ละ คนหัวใจเพชรจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วย เชียร์ต่อไป

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!