อำเภอแม่วาง และคณะสงฆ์แม่วาง จัดเวทีมอบคนหัวใจหิน (งดเหล้าครบพรรษา) ยกย่องเชิดชูคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้าตลอดชีวิต)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วางเป็นประธานมอบหัวใจคนหัวใจเพชร รวม 30คน ที่เคยดื่มเหล้ามา และสามารถเลิกได้ 3 ปี และเลิกตลอดไป และมอบใบเกียรติบัตรให้กับคนหัวใจหิน 128 คน ที่ปฏิญาณตนงดเหล้าครบพรรษา

ทั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างคณะสงฆ์อำเภอแม่วาง ภายใต้นโยบายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงทำให้มีการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนให้เป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น เพื่อทำงานรณรงค์งดเหล้า เริ่มจากการรณรงค์ให้สิ่งแวดล้อมปลอดเหล้า ต่อมาคือ ทำให้เลิกเหล้าจึงเกิดเป็นโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา

สำหรับการจัดงานเชิดชูเกียรติ “คนหัวใจหิน” สู่ “คนหัวใจเพชร” นักสู้จิตอาสา งดเหล้าครบพรรษา ในครั้งนี้มีเป้าหมายสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้าโดยเด็ดขาด ได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือกัน และเพื่อจะไปแสดงตัวเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาด โดยจะเน้นความร่วมมือจากชุมชน ในการชวน ช่วย ชม เชียร์ ให้คน ลด ละ เลิกการดื่มสุรา จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง

ภาพโดย: พระจำเริญ  ข่าวโดย Suchi

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!