เชียงใหม่-ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนงานชุมชนแหล่งเรียนรู้บ้านหม้อ อ.แม่ริม เชียงใหม่

วันนี้ (25 กย.61) นิสิตแพทย์ปี 4 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนงาน ชุมชนแหล่งเรียนรู้ สคล. ณ บ้านหม้อ ม.6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่ โดยมีพระครูประดิษฐ์ธีรพล เจ้าอาวาส และนายสมเพชร มูลดี ผญบ.ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระบวนการ การจัดการองค์ ความรู้ในชุมชนโดยเริ่มต้นจากงานศพปลอดเหล้า 9 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งคิดเป็นร้อยล้ะ 90% ร้านเหล้าตอง คาราโอเกะ ไม่มี

พระครูประดิษฐ์ธีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า 9 ปีที่ผ่านจัดงานศพไม่ต่ำกว่า 100 กว่าศพคิดขั้นต่ำร่ายจ่ายต่อศพไม่ต่ำว่า 30,000 บาท บางศพที่มีฐานะเกือบเป็นแสน การพนันก็ไม่มี แนวทางต่อไปเป็นการขยายพื้นที่เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน การสร้างทัศนคติต่อผู้ดื่ม การเชิญชวนผู้นำให้เป็นแบบอย่างที่ดี จะทำให้เกิดศรัทธาต่อการทำงานได้เป็นผลสิ่งสำคัญจะต้องยึดฐานความคิดของชุมชนเป็นที่ตั้ง นำปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้ชุมชนได้รับฟัง และทำประชามติสู่การขับเคลื่อนแบบขั้นบันได

นายสมเพชร มูลดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหม้อ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม กล่าวว่า การจะทำเรื่องเหล้าไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องยากที่จะลงมือทำ และการวางเป้าหมายให้ชัดเจน แรกๆ บ้านหม้อก็ถูกต่อต้านจากผู้ดื่ม แม้กระทั่งการรื้อป้ายรณรงค์ สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจผลดี ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนมากกว่าผลเสีย  เมื่อเหล้าเข้าปาก ก็จะพูดคุยกันเสียงดัง ไม่ค่อยฟังพระสวดอภิธรรม บางรายมาขอเหล้าจากเจ้าภาพขณะพระกำลังสวด พอเจ้าภาพไม่ให้ก็เอะอะ นอกจากนี้ยังเคยเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิต จึงได้หารือกับพระสงฆ์ในการขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า โดยเริ่มจากการทำประชามติ

แนวทางต่อไปคือการลดของหวาน มันเค็มในงานศพ งานบุญต่างๆ “ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก คนหันมาให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพ และความสุขภายในครอบครัวมากขึ้น และคนทำงานหรือคณะกรรมหมู่บ้านทุกคนทำงานด้วยใจอาสา

 

ภาพและข่าวโดย Suchi