เชียงราย-บ้านปง อ.เวียงชัย จัดเวทีสร้างข้อตกลงในการลดเหล้า บุหรี่ในงานศพ

บุหรี่สารเสพติดใกล้ตัวซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายที่สำคัญของโลก มีงานวิจัยรับรองว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดสมองและหัวใจ โรคปอดเรื้อรังโรคมะเร็งฯลฯรวมถึงข้อมูลที่ชวนฉุกคิดว่าคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละกว่า48,000คน นอกจากนี้ยังพบว่าการสูบบุหรี่ในประเทศไทยและการดื่มสุรามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ที่มาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียราย จึงได้จัดกระบวนการทำ งานว่า ในการบูรณาการงานบุหรี่ เหล้าการใช้หลักการทำ งานแบบกลยุทธ พลังนโยบาย คือกลไก พชอ. และพลังสังคม คือมาตราการชุมชนต่างๆ และความร่วมมือ จากเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ทางคณะทำงาน พชอ.มองว่าการจะลด ละ และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่จึงได้ร่วมกับ องค์กรศาสนาสภาวัฒนธรรมตำบล และ งานศพงดเหล้าและการพนันเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน   จึดได้จัดทำป้ายงดเหล้าในงานศพแจกให้ทุกหมู่บ้าน และให้นำป้ายติดบริเวณงานศพ “งานศพ งานโศก งานเศร้า งดเลี้ยงเหล้า แลเการพนัน โดยมีนายสกล แก้วปวงคำ นอภ.เวียงชัยเป็นประธานติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

ภาพโดย : กัลยา สังวาลย์ทอง
ข่าวโดย Suchi