จ.พะเยา ประชุมภาคีงดเหล้า ต.บ้านตุ่น ถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2561 ณ วัดสันกว๊าน ตำบลบ้านตุ่นประชุมแกนนำภาคีเครือข่ายงดเหล้า ของทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านตุ่นโดยมีประเด็นหลักในการหารือ คือ การติดตามงานถอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2561 การสรุปงานรณรงค์งดเหล้าที่ผ่านมาและการนำเสนอแผนงานที่จะจัดทำขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อุปสรรคในการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้

  • การเคลื่อนงานในประเด็นต่างๆ ให้เกิดจากความสมัครใจของประชาคมงดเหล้าจังหวัดเป็นสำคัญ ซึ่งประชาคมงดเหล้าจังหวัดอื่นๆสามารถร่วมมือ
  • งานข้อมูล สื่อสารและงานเยาวชนเป็นภารกิจสำคัญในการทำงาน โดยมีการกฎหมายและงานบุญต่างๆเป็นประเด็นเสริม และมีประเด็นด้านสุขภาวะอื่นๆเป็นประเด็นต่อเนื่อง
  • เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มสุรา และสร้างภาคีเครือข่าย ฯพร้อมทั้งใช้โอกาสในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ลด ละ เลิกดื่มสุรา รูปแบบกิจกรรมจะมีการรณรงค์เชิญชวนผู้ที่ต้องการงดเหล้า ได้เขียนคำปฏิญาณตน-งดเหล้า

ข่าวโดย Suchi New
ภาพโดย : ลออ มหาวรรณศรี

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!