ตำบลวังหงส์ จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อชีวามีสุข

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ตำบลวังหงส์ จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อชีวามีสุข ตำบลวังหงส์ ณ วัดวังหงส์เหนือ ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 101 คน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านวังหงส์ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ในการจัดโครงการนี้

ภาพและข่าวโดย : ภัทรธิดา สมรักษ์

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!