อ.เวียงชัย จัดประชุมเตรียมงดเหล้าเข้าพรรษา เสริมแรง เติมพลังให้กันและกัน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อ.เวียงชัย จ.เชียงราย คณะทำงาน พชอ.วัฒนธรรมอำเภอ แลุะกลุ่มเวียงชัย ได้พูดคุยประเด็นขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เสริมแรง เติมพลังให้กันและกัน และพร้อมขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยเน้นติดตาม เฝ้าระวังให้อยุ่ครบพรรษา แล้วมาคืนข้อมูลให้กัน ขอบคุณทีมงานที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสะท้อนให้ทุกท่านได้ช่วยกันดกเนินกิจกรรมดีๆ มีหลายๆด้านที่เห็นเป็นรุปธรรม และเสียงตอบมารับมาในทางที่ดีงาม ทั้งนี้แนวทางต่อไปจะมีการเข้าพบนายอำเภอเวียงชัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ และขอให้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!