8 จังหวัดเหนือบน จัดประชุม ชวน-ช่วย-เชียร์ งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 61

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ เครือข่ายงดเหล้า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนยนได้มีการจัดประชุมเตรียมชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะได้ตั้งใจทำความดีเป็นเวลา 3 เดือน โดยการงดดื่มสุรา เพื่อให้สุขภาพดีขึ้น ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาอื่นๆ ที่มาจากการขาดสติ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดื่มได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การรณรงค์เข้าพรรษาปี 2560 เน้นความร่วมมือจากชุมชน จนถึงระดับอำเภอและจังหวัด ในการชวน ช่วย ชม เชียร์ ให้คนลด ละ เลิกเหล้า โดยเริ่มจากก่อนเข้าพรรษา จะมีการจัดกิจกรรมคนบวชใจปฏิญาณตนใน 8 จังหวัด จากนั้นระหว่างพรรษาจะมีการให้กำลังใจคนเลิกเหล้าครบพรรษา ที่เรียกว่าคนหัวใจหิน สำหรับคนที่ผ่านการงดเหล้า และเลิกตลอดชีวิตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชรอีกด้วย

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!