จังหวัดพะเยา ยกย่องเชิดชูคนเลิกเหล้า-อบายมุข หัวใจเพชร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตร จ.พะเยา เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนได้จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน สู่คนหัวใจเพชร จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ซึ่งมีผู้ปฏิญาณตนบวชใจงด เหล้าตลอดชีวิตจำนวน 100 คน  ในขณะที่คนหัวใจหิน ของดเหล้าต่อหลังออกพรรษาอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วย ส่วนภารกิจคนหัวใจเพชรที่ต้องช่วยกัน ชวน ช่วยเชียร์ผู้ที่กำลังพยายาม ลด ละ และเลิกในที่สุด

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีเครือข่ายงดเหล้า จึงพัฒนาให้เกิดการเลิกเหล้าตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่สมัครใจขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้า โดยเด็ดขาดได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกันและ ไปช่วยเหลือแนะนำให้คนที่ยังดื่มสุราอยู่ให้เลิกดื่ม แนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากสุราต่อไป”

ภาพและข่าวโดย สมควร ทะนะ สคล.เหนือบน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!