ดื่มเหล้า เบียร์แล้วไปทำบุญ คุณจะได้อะไร ?

งานบุญประเพณีปอยหลวงปลอดเหล้า ที่บ้านตีนธาตุ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แม้จะยากเย็นกับความคิดต่างและความเห็นแก่เงินของพ่อค้าแต่เราก็ผ่านมันมาขอให้เป็นชุมชนต้นแบบด้วยความภูมิใจโดยมติชุมชนเห็นความราวมกันที่จะจัดงานบุญปบอดเหล้า เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูก ที่ควรปัจจัยหรือทุนก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัย ความสุขที่แท้จริงจากงานบุญ อนุโมทนาบุญร่วมกับเจ้าภาพและคณะกรรมการทุกท่าน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!