จ.ลำปางถอดบทเรียนคนหัวใจเพชร

 

คนหัวใจเพชร คือ คนเลิกเหล้า 3 ปีขึ้นไปตั้งใจตลอดชีวิตจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก และเป็นนักรณรงค์ชวนคนงดเหล้า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ วัดบรรพตสถิต ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ประชาคมงดเหล้าลำปาง ร่วมกับ สถาบันแสนผญ่า ได้ร่วมกันถอดบทเรียนคนหัวใจเพชร และเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน

เป้าหมายใน 3 ปี ชมรมคนหัวใจเพชรในระดับชุมชน อย่างน้อย 3 แห่งต่อจังหวัด สามารถขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมของตนเอง และมีการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับจังหวัดมีกองทุนที่จะสามารถดูแลกันได้

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!