ตำบลหนองหล่มสร้างสุข ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพันันและบุหรี่ ประจำปี 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหล่ม เมืองพะเยา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
จัดกิจกรรมโครงการตำบลหนองหล่มสร้างสุข
ลดอบายมุข งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพันันและบุหรี่ ประจำปี 2561จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 2

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!