เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ได้จัดเวทีการประชุม “ร้านค้าสีขาว”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 61 เวลา 13.00 – 16.00 น. เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ได้จัดเวทีการประชุม “ร้านค้าสีขาว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารับทราบถึงข้อมูลสถานการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ เพิ่มเติม 2560 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ร้านค้าได้แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ณ ห้องนคราพาวิลเลี่ยน ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจ สรรพสามิต และสาธารณสุขในการเป็นวิทยากรในเวทีดังกล่าว

 

ภาพและข่าวโดย หมูหวาน

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!