จังหวัดแพร่ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการปุองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันนี้ 4 ม.ค. 61 เวลา 9.00 น. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการปุองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีนายโชคดี อมรรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ซึ่งการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวภาพรวมตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึง 3 ม.ค. 61 มีอุบัติเหตุภาพรวมดังนี้เกิดอุบัติเหตุ 52 ครั้ง บาดเจ็บ 65 ราย เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหลักคือเมาสุรา

ภาพและข่าวโดย เครือข่างงดเหล้า จ.แพร่

 

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!