เวทีถอดบทเรียน แม่ญิงปง จ.พะเยา ชวนกันเลิกเหล้าแม่ญิงปง สามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.60 ณ เฮือนจุ่มใจ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา คณะทำงานขับเคลื่อนแอลดอฮอล์ จ.พะเยา ได้มีการสรุป ถอดบทเรียน แม่ญิงปง ชวนกันเลิกเหล้าแม่ญิงปง สามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ เช่น งานศพปลอดเหล้า ไม่ดื่มในสถานที่ราชการ วัด โดยเฉพาะใน รร.ปัจจุบันผ้าป่าปลอดเหล้า ครอบคลุมทั้ง ต.ขุนควร ควร ปง และนาปรัง รวมถึงสามารถชวนคนรู้จักลดการดื่มได้ 97 ราย และงดได้ 10 ราย(จากการสอบถามแกนนำ 15 คน)

ภาพและข่าวโดย เกษร วังวล

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!