บ้านดอน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชรเพื่อดูแลกัน

เมื่อวันที่4 พย.60 ณบ้านดอนแก้ว หมู่8 ต.ร่องเคาะ ร่วมกับแสนผญาลำปาง เครืข่ายองค์งดเหล้าภาคเหนือตอนบน สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามทอดบทเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน และมีผู้เลิดต่ออีก 1 เดือนเพื่อนถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน 44 คน ในการประชุมวันนี้จำนวน 100 กว่าคนมีมติร่วมกันจัดตั้งกองทุนชมรมคนเลิกเหล้าบุรี บ้านดอนแก้วเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบในหมู่บ้านร่วมกัน

 

 

ภาพด้วย พล ทารักษ์ ข่าวโดย Somkuan

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!