องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.แม่ใส สสอ.เมืองพะเยาและเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมชื่นชมยกย่องคนหัวใจหิน(งดเหล้าครบพรรษา)คนหัวใจเพชร

วันที่10ต.ค2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.แม่ใส สสอ.เมืองพะเยาและเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมชื่นชมยกย่องคนหัวใจหิน(งดเหล้าครบพรรษา)คนหัวใจเพชร ที่เลิกเหล้า3ปีขึ้นไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 สถาน ที่ ณ ศาลาประชาคมตำบลแม่ใส จำนวนผู้เข้ารับเกียรติบัตรคนหัวใจหิน44คน หัวใจเพชร 55คน รวมทั้งหมด 99 คน

 

ภาพและข่าวโดย เกษร วังวล

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!