คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ อำเภอเมืองน่าน และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน จัดเวทีเชิดชูเกียรติ คนหัวใจเพชร คนหัวใจหิน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 9 ตค.60 คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับ อำเภอเมืองน่าน และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน จัดเวทีเชิดชูเกียรติ คนหัวใจเพชร คนหัวใจหิน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาโดยมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอเมืองน่าน มาเป็นประธานในพิธีมีการมอบเกียรติบัตร พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลต้นแบบ ให้มีกำลังใจ ในการงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังกล่าว เพื่อสืบสานปณิธานการทำความดีถวายพ่อ โดยในพิธีมีการสืบชาตาหลวง เพื่อเสริมสิริมงคล แก่บุคคลต้นแบบ และอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของจังหวัดน่าน สืบต่อไป

 

ภาพโดยพิทยา ข่าวโดย เอนก  สิทธิ

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!