จ.ลำปาง จัดอบรมหลักสูตรคุณธรรมสร้างตนสร้างคนสร้างชาติ   “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ”

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ  ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ อบรมนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             (ม.๔-ม.๖) จำนวน  ๑๗๘  คนตามหลัก “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู รับผิดชอบ”

ภาพ/ข่าว : ประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!