ตำบลหนองม่วงไข่ จัดกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา ตับดี ชีวีเป็นสุข”

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2560) เวลา 9.00 น. ตำบลหนองม่วงไข่ จัดกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา ตับดี ชีวีเป็นสุข” ณ วัดหนองม่วงไข่ ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ โดยมีนายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอหนองม่วงไข่เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทำร่วมกันระหว่าง รพสต.หนองม่วงไข่และเทศบาลหนองม่วงไข่ ทั้งนี้มีนายประเสริฐ สุกิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่ นายอนันต์ กันจะนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงไข่และพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองม่วงไข่ที่พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมเช่นทุกปีที่ผ่านมา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนา ประธานในพิธีได้นำกล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ภาพและข่าวโดย ::ภัทรธิดา สมรักษ์