อ.จันแม่จัน จ.เชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ ในการเริ่มต้นงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และตลอดช่วงเข้าพรรษา ปี 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ คณาคำอำเภอแม่จัน ประธานในพิธีเปิด กิจกรรม การงดเหล้าครบพรรษา (วันงดดื่มสุราแห่งชาติ) อำเภอแม่จัน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เชิญชวน ประชาชนอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ ในการเริ่มต้นงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และตลอดช่วงเข้าพรรษา ปี 2560 และขับเคลื่อนให้ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านสนับสนุนยุทธศาสตร์ให้คนแม่จันปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีวิถีชีวิตภายใต้พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิก อบายมุขสู่สังคมอยู่ดีมีสุข ต่อไป

 

ภาพและข่าวโดยสมพร ทองดี

 

 

 

 

 

error: ชอบลอกเนื้อหาเราอีกแล้วนะ !!